0

Voetbalschool SKS

Op zaterdag 11 mei konden de beginnende voetballertjes terecht op SKS om hun kunnen te tonen op de jaarlijkse voetbalschool , een aanwervingsactievteit voor 4, 5 en 6 jarigen uit de regio.

Heel wat sportertjes kwamen erop af en konden gedurende een uurtje proeven van wat er allemaal gebeurt op een voetbaltraining . Na een warming-up , op een liedje konden ze afwisselend een dribbelwedstrijdje spelen en techniek en coƶrdinatie-spelletjes spelen . Na het afsluitend coƶrdinatiedansje konden ze een veotbaldiploma en een medaille in ontvangst nemen . Het was een success , tot in augustus bij SKS !